Välkommen tillTrädgårns Förskola

Trädgårns förskola drivs som ett personalkooperativ i Söderhamns kommun. Med personalkooperativ menas att det är vi personal som både sköter det pedagogiska samt det administrativa arbetet. Vi följer kommunens mål och riktlinjer och utgår från Lpfö 2018 samt skollagen. Hos oss gäller maxtaxa som i övriga kommunen. Vi har öppet enligt familjernas behov och lägger vårt schema därefter.

Utomhuspedagogik är den inriktning vi har valt att arbeta efter. Vi anser att allt man kan göra inne kan man göra ute. Fördelarna med att arbeta utomhus är många, konflikter blir mer sällsynta, talet och motoriken samt den sociala utvecklingen stimuleras.

För att söka till oss går ni in på kommunens hemsida www.soderhamn.se.

Kontakta oss idag

Om vår Verksamhet

Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till ansvarstagande, lärande och nyfikna individer med stor tilltro till sin egen förmåga. Barns möjligheter att ha inflytande över sin vardag anser vi vara viktigt. Genom pedagogernas aktiva lyssnande på barnen kan både miljön och verksamheten utformas utifrån deras påverkan. Värdegrundsarbetet är alltid i fokus på vår förskola.

Här på Trädgårn arbetar vi med ansvarsämnen (matematik, teknik, svenska, natur och miljö, bild och form, rörelse, musik och drama) där vårt årstema går som en röd tråd genom alla ämnen.  Vi lärare har delat upp ämnena och ansvarar för planering och dokumentation i var sitt ämne. Vi har en instagramsida där ni kan gå in och se hur vi arbetar.

Malin Jakobsson
Förskollärare

Maud Wandin
Barnskötare

Susanne Eklund
Grundskollärare inriktning specialpedagogik
Rektor

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss. Ring på 072 - 527 88 66 eller använd kontaktformuläret.
Kontaktformulär
Adress
Östraesplanaden 2
826 50 Söderhamn
Producerad av
arrow-right