Utomhuspedagogik är vår profilering.

Välkommen till Trädgår´ns hemsida

Trädgår´ns förskola drivs som ett personalkooperativ i Söderhamns kommun. Med personalkooperativ menas att det är vi personal som både sköter det pedagogiska och det administrativa. Vi följer kommunens mål och riktlinjer och utgår från Lpfö 98, max taxan gäller hos oss liksom övriga förskolor. 

 

Utomhuspedagogik är den inriktning vi har valt att arbeta efter. Vi anser att allt man kan göra inne kan man göra ute. Fördelarna med att arbeta utomhus är många, konflikter blir mer sällsynta, talet och motoriken samt den sociala utvecklingen stimuleras. Barnen utsätts mindre av smittspridning när man vistas utomhus dessutom blir miljön mindre bullrig.

Vi som driver den här förskolan heter Åsa, Susanne, Maud och Malin.

 

 

tele: 0270-10233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnlos.png

 
stäng